შესვლა


 
კურსი 1, საწყისი დონე: ანბანი, მარტივი გრამატიკა, სიტყვები

კურსი განკუთვნილია სხვადასხვა ასაკის მსმენელთათვის და იწყება ანბანის შესწავლით მისი გახმოვანებით, განლაგებით, მარტივი სიტყვებით შემდეგ ვიწყებთ ელემენტარული გრამატიკის შესწავლას რომელიც ეტაპობრივად რთულდება, გრამატიკასთან ერთად თქვენ ისწავლით ახალ სიტყვებს ამ სიტყვების სწორად გამოთქმას, წერას და ჯერ მარტივი შემდეგ კი რთული წინადადებების აგებას.

სწავლის დაწყება

70 გაკვეთილი
700 სატესტო კითხვა

5873 სავარჯიშო
2-3 თვე

 
კურსი 2, საშუალო დონე: ფრაზები, საშუალო სირთულის გრამატიკა, სიტყვები

სხვადასხვა ასაკის მსმენელთათვის გულდასმით შემუშავებული ინგლისური ენის სასწავლო კურსის მეორე დონე, რომელიც გამიზნულია მაქსიმალურად ეფექტური და პრაქტიკული სასწავლო პროცესის შესაქმნელად. სასწავლო პროცესში შედის: ახალი სიტყვები, გრამატიკა, ფრაზების და წინადადებების აგება, მოსმენა, ტესტირება.

სწავლის დაწყება

61 გაკვეთილი
610 სატესტო კითხვა

4870 სავარჯიშო
2-3 თვე

 
კურსი 3, საშუალო დონე: სწრაფ შედეგზე ორიენტირებული.

ეს არის დამოუკიდებელი კურსი, რომელიც არის გათვლილი იმ ადამიანებისთვის რომლებსაც აქვთ მიღებული რაღაც მინიმალური ცოდნა მაგრამ ვერ შეძლეს გათვითცნობიერება გრამატიკულ საკითხებში. კურსში გამოყენებულია ძალიან ცნობილი და ეფექტური მატრიცული შესწავლის სქემა რომელიც მარტივად აგათვისებიებთ გრამატიკის ძირითად საკითხხებს და ამ სქემას დავურთეთ 400 ის სიტყვა რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოლო კვლევების თანახმად საშუალებას მოგცემთ გაიგოთ ინგლისური ტექსტების და საუბრის 75%

სწავლის დაწყება

61 გაკვეთილი
610 სატესტო კითხვა

5380 სავარჯიშო
2-3 თვე

 
5.000 ინგლისური სიტყვა - სტანდარტულზე 11-ჯერ ეფექტური ინტერვალური მეთოდიკით.

სისტემა ეტაპობრივად გაწვდით სასწავლ სიტყვებს და სასწავლო პროცესის გავლის შემდეგ ახდენს გავლილი მასალის გამეორებას, გამეორება ხდება განსაზღვრული ინტერვალებით, თუ გამეორების პროცესში სისტემა ჩათვლის რომ მასალა არ იცით ის დაბრუნდება სასწავლ ბლოკში თუ გამეორების დროს შეცდომას არ დაუშვებთ მასალა გადავა შემდეგ ეტაპზე, ინტერვალების და ყველა საჭირო გამოთვლებს სისტემა ახდენს ავტომატურ რეჟიმში, თქვენგან საჭიროა შეძლებისდაგვარად სისტემატური შემოსვლა და გააქტიურებული ბლოკების შესრულება.

სწავლის დაწყება

50 ბლოკი
5.000 სიტყვა

50.000 სავარჯიშო
6-24 თვე

 
დიალოგები, საწყისი და საშუალო სირთულის

დიალოგის ბლოკში აღებულია ერთი თემა და მოცემულია ადამიანების საუბარი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ უსმენთ ფრაზას და შემდეგ უნდა ააგოთ ის მოცემული სიტყვების მეშვეობით სიტყვები აგების დროს ხმოვანდება და გახმოვანება არის შენელებული სიტყვის უკეთესად აღთქმისთვის დიალოგის ბლოკის ბოლომდე მიყვანის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ და მოუსმინოთ დიალოგში მოცემულ ფრაზებს ერთიანად ასევე მიმდინარეობს ათვლა რამდენჯერ მიიყვანეთ კონკრეტული დიალოგების ბლოკი ბოლომდე.

სწავლის დაწყება

34 ბლოკი
0 სატესტო კითხვა

474 ფრაზა
2-3 კვირაშპს 'ინტელექტ-კლუბი' ყველა უფლება დაცულია

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საკონტაქტო ინფორმაცია

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა